Hareket ile Çalıştırma

İlke

Cihazları hareket ettirerek (sallama, döndürme vb.) veya kullanıcıların el-kol ve vücut hareketleri ile çalıştırabildiği (kamera gibi sensörlerin hareketi yorumladığı) işlevler, -hareketin yapılması işlevin çalıştırılabilmesi için zorunlu değilse- aynı zamanda daha geleneksel arayüz bileşenleri ile de çalıştırılabilmelidir.

Açıklama

Tablet ve telefon gibi mobil cihazlar, ivmeölçer, jiroskop gibi girdi sağlayan sensörlere sahiptirler. Bu tür sensörler, kullanıcıların belirli işlevleri cihazı döndürerek veya belirli bir yönde hareket ettirerek yapabilmesine imkân tanır. Bazı kullanıcılar belirlenen hareketi yapamayabilir veya bu belirlenen hareketi istemeden yapmasına yol açan bir engele sahip olabilir. Bu sebeple harekete bağlı işlevler kapatılabilmeli ve bu işlevi gerçekleştirecek ek yöntemler sunulmalıdır.Bazı uygulamalar özellikle cihazlarda yer alan sensörler yardımı ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ilkenin kapsamı dışında olan bu tür uygulamalara, cihazın hareketlerinin girdi oluşturduğu adımsayar uygulaması örnek olarak verilebilir.

Referanslar

  • WCAG 2.1 – A Düzeyi / 2.5.4