Etiketler ve Kullanım Talimatları

İlke

Veri giriş alanları için açıklayıcı etiketlere ve yönlendirmelere yer verilmelidir.

Açıklama

Engelli kullanıcıların veri girişi yaparken karışıklık yaşamalarının önüne geçmek ve hata yapmalarını engellemek için uygun veri alanı etiketleri ve yönlendirici açıklamalar sunulmalıdır. Veri girişinin amacı ve verinin hangi formatta girilmesi gerektiği kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olmalıdır.

Referanslar

  • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 3.3.2