Duyusal Karakteristikler

İlke

İçeriklere yönelik açıklamalar verilirken, sadece belirli duyusal özellikler kullanılmamalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan içerikler ya da işlemler açıklanırken sadece şekil, boyut, görsel konum, yön veya ses gibi duyusal özelliklere hitap edilmemesi gerekmektedir. Örneğin, “Sonraki adıma geçmek için yeşil düğmeye tıklayınız.” ifadesi, görme engelli kullanıcılar için anlamsız olacaktır. Bu nedenle, site içerikleri, gezinim öğeleri, bağlantılar ve düğmeler için farklı engellere sahip kullanıcılar göz önünde bulundurularak, açık ve anlaşılır açıklamalara yer verilmelidir.

Referanslar

  • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.3.3