Blokların Pas Geçilmesi

İlke

Tekrar eden içeriklerin pas geçilebilmesi sağlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitesinin farklı sayfalarında tekrar edilen içeriklerin pas geçilebilmesi seçeneği kullanıcılara sunulmalıdır. Örneğin, bütün sayfaların başında yer alan gezinim öğelerinin her sayfada program tarafından yeniden okunması ekran okuyucu programlar aracılığı ile internet sitesine erişim sağlayan engelli kullanıcılar için sıkıcı olabilir. Bu nedenle, kullanıcıların istediklerinde tekrar eden içeriği atlayabilmesi sağlanmalıdır.

Referanslar

  • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.4.1