Bağlantının Maksadı

İlke

Bağlantılar, anlamlı ve ilişkili oldukları içerik ile tutarlı olacak şekilde isimlendirilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerindeki bağlantı isimlerinin tanımlayıcı, açık ve anlaşılır olması beklenmektedir. Bağlantı isimlerinin, bağlantıya tıklandığında görüntülenecek sayfa ya da gerçekleştirilecek işlemler ile ilgili bilgi vermesi sağlanmalı, kullanıcıların karışıklık yaşayacağı ya da anlamayacağı isimlendirmelerden kaçınılmalıdır.

Referanslar

  • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.4.4