A Düzeyi İlkeler

WCAG 2.0 kılavuzunda yer alan ve 25 kriterden oluşan A Düzeyi ilkeler, temel seviyede yerine getirilmesi beklenen standartları kapsamaktadır. A düzeyi ilkeler yerine getirilmediği takdirde, engelli kullanıcıların büyük çoğunluğunun internet sitesi içerilerinden ve sunulan hizmetlerden etkili ve verimli bir şekilde yararlanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, kurum internet siteleri geliştirilirken bu bölümde ele alınan 25 ilkenin yerine getirilmesi beklenmektedir.

Bu düzeyde aşağıdaki ilkeler yer almaktadır;