Kamu İnternet Siteleri Kullanılabilirlik Çalıştayı Düzenlendi

CalistayHbr_635x315-01Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi kapsamında düzenlenen Kamu İnternet Siteleri Kullanılabilirlik Çalıştayı, kamu ve özel sektör bilgi işlem çalışanlarının ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. T.C. Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Araştırmaları Merkez Başkanı Sn. Emin Sadık AYDIN ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN’in açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay, 25 Aralık 2014 Perşembe günü Wyndham Ankara Otel’de düzenlendi.

KAMİS Projesi’nin tanıtımının yapıldığı ve proje kapsamında geliştirilen rehbere yönelik paydaşlarla bilgi paylaşımında bulunulan oturumlarda Türkiye’deki kamu internet sitelerinin kullanılabilirliklerinin önemi özellikle vurgulandı. Kamu internet sitelerinin kullanılabilirliklerinin sertifikalandırma süreçleri detaylı olarak anlatılarak katılımcıların soruları cevaplandı.

KAMİS projesinin ikinci yılında, kamu internet sitelerinde kullanılabilirlik ve erişilebilirlik ile ilgili eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır.

KAMİS Bilgilendirme Portalı Kullanıma Açıldı

HABER_RESMIKAMİS Projesi kapsamında geliştirilen KAMİS Bilgilendirme Portalı 6 Kasım 2014 tarihinde kullanıma açılmıştır. Portal üzerinden proje kapsamında hazırlanan rehbere, kontrol listelerine  ve sözlüğe ulaşabilirsiniz.

 

Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz Çalıştayı’na Katılım Sağlandı

engelleri_kaldiriyoruz_haber_resmiTürkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından bu yıl 31.’si düzenlenen Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında “Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz” isimli uzmanlık gurup çalıştayı, kamu kurum temsilcileri, engelli ve bilişim alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımı ile Ankara Congresium’da gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO ve Mustafa Özhan KALAÇ’ın çalıştay yöneticisi olduğu etkinliğin ilk bölümünde, Digital Europe kapsamında planlanan engelliler ve bilişim konulu çalışmalar, Türkiye’de mevcut uygulamalar ve sorunlar, başarılı uygulama örnekleri gibi konulardan oluşan sunumlar gerçekleştirildi. İkinci bölümde ise, Eğitim, İstihdam, Kullanım Oranları ve Yaygınlaştırılması, Erişilebilirlik alt gruplarında, katılımcılar sorun, öneri ve görüşlerini paylaştı.

Apple Erişilebilirlik Zirvesi’ne Katılım Sağlandı

AppleErisilebilirlik2014Apple tarafından farklı ülkelerde düzenlenen Apple Erişilebilirlik Zirvesi (Apple Accessibility Summit), Apple Türkiye’nin katkılarıyla 4 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Görme bozukluğu, selebral palsi ve otistik spektrum bozukluğu dâhil olmak üzere ilgili alanda konuk konuşmacılar, okullar, vakıflar ve eğitimcilerin katılım sağladığı Zirve’de, engelliler ve teknolojiye erişimleri hakkında sunumlar ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. KAMİS Projesi kapsamında engelliler ve erişilebilirlik konularında farkındalığın artırılması, pratik bilgi ve deneyimlerin artırılmasına yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu.

TBD KAMU-BİB’16 Toplantısı’na Katılım Sağlandı

kamubib-haber1Türk Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen 16. TBD Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği Toplantısı’na katılım sağlandı. Ana teması “Sayısal Gündem 2020: Akıllı Devlet Dönüşümü” olarak belirlenen etkinlik, 13-15 Ekim 2014 tarihlerinde kamu ve özel sektör bilgi işlem çalışanlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, KAMİS Projesi Yöneticisi tarafından proje tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda projenin amacı, tarihçesi, kazanımları ve hedeflerinin yanı sıra kamu internet sitelerinin kullanılabilirliğinin öneminden bahsedildi. Kamu internet siteleri kullanılabilirlik çalışmaları kapsamında, kamu kurumlarına yönelik beklentiler katılımcılar ile paylaşıldı.

Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi’ne Katılım Sağlandı

engelsizbilisim23-25 Eylül 2014 tarihinde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi”ne katılım sağlanmıştır. Kongrede yer alınan oturumda Enstitimüzde geliştirilen KAMİS Projesi hakkında, proje yöneticisi tarafından bilgi verilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen rehberin erişilebilirlik bölümünden bahsedilip katılımcılardan dönüt alınmıştır.

8. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu’na Katılım Sağlandı

uyms_haber_resmiOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 8-10 Eylül 2014 tarihinde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde düzenlenen olan 8. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS) akademisyenlerin ve yazılım sektöründen temsilcilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumda, KAMİS Projesi kapsamında yürütülen “Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi” isimli bildiri sunuldu. Türkiye’de bulunan 21 Bakanlık internet sitesinin arama alanlarının kullanılabilirlik ve fonksiyonellik açılarından etkinliğinin analizinin yapılmasını amaçlayan çalışmada elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır:

  • Bakanlık internet sitelerinde arama alanı yerleşiminin farklılık göstermemesi, vatandaşların arama alanını görmeyi tercih ettikleri sağ üst kısımda yer alması beklenmektedir.
  • Kullanıcıların çoğunluğunun hala düğme kullanarak arama yapmasından ötürü arama yapılmasına imkân sağlayan düğmeyle büyüteç ikonunun beraber kullanılmaması önerilmektedir (Sherwin,2014)
  • Arama alanının iç kısmına bilgilendirme yazısı eklemek içerik olarak yoğun bir internet sitesinde arama alanının kolaylıkla fark edilmesini engelleyecektir.
  • Gelişmiş arama seçenekleri kullanıcıların istedikleri bilgiye ulaşmaları için önem taşımaktadır (Durmus & Çağıltay, 2012). Gelişmiş arama hizmetinin arama sonuçlarının yer aldığı sayfada sunulması yeterli olacaktır.